بویراحمد و دنا

شعر

شعر و ادبیات

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان

۱۷ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

بلندای دنا

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶ ق.ظ

مسعود رضایی بیاره

بلندای دنا

مـــوج گیسویت کشیده سر بـه روی شانـه‌ات

یا نسیم آتش گـــــرفته بین مــوی  و شانـه‌ات


با رقیبان گـــــرم گشتی تــــا بسوزانــــی مـرا

آه سرد مـــن بسوزد خـــــانه و کــــاشانـه‌ات


سر به سوی آسمان آهی به حسرت می کشم

هــر شبی پرتــو فشاند مـه به روی خــانه‌ات


پــرتـو مـــه سر کشیـده از بلنــــــدای دنـــــا

نـــور مـــه افتـاده امشب در دل ویــــرانه‌ات


می بـــرد خــــاکسترم را تنــد بـــاد روزگـــار

بــــی خبر از آتش افتـــــاده در پـــــروانه‌ات


لالــــه‌ها آتش گرفتند و پـــر پــروانه سوخت

تـــــا شنیدنــد از لـــب بـــــاد سحر افسانه‌ات


گـر بسوزی سهره در آتش نمـی باشد عجب

جــــا گـــــرفته جغـــد پیـــری لابــلای لانه‌ات


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

جغد پیر

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷ ق.ظ

مسعود رضایی بیاره

جغد پیر

رفتـــه‌ای ، آتش گــرفته عـــاشق دیــوانه‌ات

خـــاک و خــاکستر نشسته بـر سر کاشانه‌ات


زیر نــور مــه ندانی روح سرگــردان کیست

تا سحرگــــاهان بــــگردد بر سر ویرانــه‌ات 


رنـــگ بهبودی نگیرد تا بــگردد مهر و مـه

این تـــل خــــاکستر و ویــرانه‌های خــانه‌ات


بعد مــــرگم صدهـزاران لالـه‌های شمع سوز

سر بــــرآرد از دل خــــاکستر پــــــروانـه‌ات


آه ، مــی ترسم بـلرزاند شبی تـاریک و تنگ

آه سردم گیسوانت را بــــه روی شانــــه‌ات


کوچ کردی چون پرستو بعد کوچت مـی وزد

بــاد سردی لابــلای شاخ و بــرگ  لانــه‌ات


سهره‌ می خـــواند بـــرای لالــــه زاران دنـا

قصه‌ی آن جـــغد پیر و لانـــه‌ی ویـــرانه‌ات


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

بزم جنون

شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸ ب.ظ


مسعود رضایی بیاره

بزم جنون

عـــاشقم کــردی ، نــکردی ؟ کــرده‌ای دیوانه‌ام

پس رهـا کـــردی ، نـــکردی ؟ در دل ویــرانه‌ام


تا پـــــریشانم کنی ،  دیـــوانه وار آیـــم ز پـــی  

گیسوانت را رها کـــــردی ، رهـــــا بــر شانه‌ام


آشنا کـــــردی ، نـــکردی با نــــگاه خــود مرا؟

بعد از آن کــــردی ، نــکردی از همه بیگانه‌ام ؟


تا بسوزانــی مـــرا شمـــع شب افـــروزم شدی

آتش افکـــــدی ،  نیفکنـــدی ؟ میــان خــانه‌ام !


شمع رخسارت بسوزد هـــر کجـــا در محفلـــی

من همان دیــــوانـه آن مستانه آن پــــروانــه‌ام


تا تــو هستی نـــازنینا ، ساقـــی بـــزم جنـــون

مـــن حریف جمـع سرمستان ایـــن میخــــانه‌ام


گیسوانت را نـــده بر باد ، مـــی سوزم ، نــکن

بیش از این آتش نـــزن در من ، نکن دیـوانه‌ام


سهره ی بـــاغ جنونم ، روی دوش گـــرد بـاد

می رود این سو به آن سو شاخ و برگ لانه‌ام


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

می‌پرست

شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۱۵ ق.ظ

مسعود رضایی بیاره

می پرست

عــــاشقم کــــردی ، پشیمـانـــی ؟ پشیمـان نیستم

گـــــر سر از مهرت بپیچم ، اهــــل ایمـــان نیستم


عشق بت مــــی سازد و مـــن بت پرستی عـاشقم

بت پـــرستی گـــــر رهـــــا سازم  مسلمان نیستم


هر چه می خواهی بخواه از من دل و دینم توئی

دیـــن و دل را گــر نـــدادم  ، شیخ صنعان نیستم 


سر بــــه دارم گــــر زنــــی بـــا گیسوان تاب دار

سر بــگردانــــم ز دار ،  از سربـــــداران  نیستم


گفتی از عشقم بغیر از درد حاصل نیست ، نیست

درد مــــی خــواهم  نــگارا ،  اهـل درمان نیستم


عـــاشقی در مذهب دل ، شیوه‌ی اهـــل بــلاست

از بــــــــلا گــــر رو بـــــگردانم از ایشان نیستم


ساغــــــری نوشیدم از چشمت،  ز خـــاکم تا ابد

بر نخیزد بـــــوی مــی ،  از مــی پرستان نیستم


قطـــــره قطـــره گــــر نیفتم روی خــــاک دامنت

جــــویباری بــی قــــرار از نسل بـــــاران نیستمآوای سهره . مسعود رضایی بیاره

پری

جمعه, ۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵ ب.ظ

مسعود رضایی بیاره

پری

از پـــری زیباتر و از بـــرگ گــل نازکتری

با نــــگاهی دلبرانـــه از خــدا دل می بری


زیـــر پایت گُـــل بــروید دختـر اردیبهشت

مثل بــــاران بهاری تـا به صحرا بــگذری


در میــان بــــرکه‌ی آرام چشمانــم به شب

اشک مهتابی نــــگارا یا گُــــل نیلـــوفــری


بــــاورم نایــد خـــداونـدا بـــگیرم یک سبد  

در دل شب لالـه‌های سرخ و زیبا از پـری


گُــــل نمی خـــواهم نـگارا در گلستان وفا

مهربان از لالــــه‌های بـــاغ رویــا بهتری


باز گرد ای جام چشمانت پر از شهد خیال

تا بنوشم از نـــگاهت بار دیـــگر ساغری

پیش افسون نگاهت ، سهره‌ی بــــاغ غزل

لب فرو بندد ز شعر و شیوه‌ی جـــادوگری


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

دختر بویراحمدی

چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۴۳ ب.ظ


مسعود رضایی بیاره

دختر بویراحمدی

 (برای دخترم)

دختـــر کـــوه دنــــایم  ، آریـــایــی گــــوهرم

آریوبرزن تبــــــارم ، شیر نر مـــی پــــرورم


دارم از یـــــوتاب شیر اوژن هـــزاران یـادگار

کشـورم  را مــی پرستم  دشمن اسکنــــــدرم


از پـــدر دارم شجـــــاعت از بــــرادرهــا نثار

پـــــاکدامن بــــــودن از دامــان پـــاک مـادرم


ایلیاتـــــی هستم و در دامــــن کــــــوه دنــــا

ریشه در سنگ و میان صخره‌ها می گسترم


گــــرگ بگریزد به صحرا لابـــلای بــوته زار

چـــــون عقاب آسمان‌هــا تــا ز بــالا می پرم


دارم از یــوتاب و آتـــوسا و بــی مریم نشان

دختـــــر گـُــردآفـــریدم  ، پــــاسبان کـشورم


کوهساری پُـــر غرورم در صف جنـــگاوری

در وفـــــا و مهربـــانی کمتر از خــــاکسترم


چــــون پلنگ کـــوهساران دنـا هنگام جنگ

دشمنم را زنــــده زنـــده تـــکه تکه مـی درم


دختر بویراحمـــــدی هـــرگز نمـی گیرد قرار

خانـــه‌داری مهربـــان و اژدری جنـگ آورم


وقت شادی نو بهاری لالــه زاری خوش نما

چشم و دل را مــی نوازم ، بهتر از نیلوفرم


روی دامانـــــم شکفته لالـــــه‌هـای واژگـون

باغبـــــان سرو سرداران خـــــونین پیـــکرم


خفته بـر دامــان خاکم  لالـــه‌هـــای بی کفن

آسمانی پـــــُر نـــگاره از هــــزاران اخـترم


دختر کـــــوه دنایــــم ، در اساطیـــر کــهن

همــــره مینــــوی داد و آذر و شهریـــورم


داده فردوسی نشانـــی از بلنــــــدای دنـــا

تا سرای جــــــاودانی رهاز اینجا مــی بـرمهر که آیـــد از سفر آرد رهـــاوردی و مـن

از سفر دُرج غـــــزل آرم بــــرای دخــــترم


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

صید

چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱ ق.ظمسعود رضایی بیاره

صید

ای که به اشک و آه من ، طعنـــه به خنده می زنی

زخـــــم کشنده بــر تـــن ، صید فکنــــده می زنــی 


برسر ما نشسته و ، من به میان خـــــاک و خــون

می تپم و تــــو بر دلـــــم ، زخـــم کشنده می زنی


آتش عــــاشقی نـــــزد شلعـــه بـه خـــانمان  تـــو

ای که به قلب عـــــاشقی زخـــــم گــزنده می زنی


شعله رسیده تا دل ،  جنـگل جــــــان من ، ولــــی

در دل شعله، شعله در ، بـــــال پرنـــده مـی زنـی


می به کفت گــــرفته‌ای ، نوش تو باد اگر بــه می  

بـر سر آتش جفـــــا   ، قلب تپنـــــده مـــی زنـــی


تا که تو می دوی  ز پی  می دوم از پی‌ات ، مرو

بیهــده گیـــره بر سر، بـــاد رونــــده  می زنـــی


سهر‌ی بــــــاغ عشقم و از تـــو بسی شنیــــده‌ام

سنگـدلانــه سنگ بــــر،  بــــال پــرنـده می زنی


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

برگ و باد (5)

دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱ ق.ظ

برگ و باد (5)

مسعود رضایی بیاره


نکنی یاد ما نه می گیری

 خبر از حال بیماران

چشمه‌ی مهربانیت خشکید

 مثل این آسمان بی باران

تو برو با هر آنکه می خواهی

 من و آه و دریغ بی پایان

من ندانستم ای بهار امید

از پس این شکوفه‌های جوان

می وزد تند باد بی مهری

می رسد آه  سرد خزان

من چه دانستم این شکوفه می ریزد

با نفس‌های  سرد گلریزان

فکر کردم درخت سر سبزیست

عشق در باغ و  جویبار زمان

بار و برگش فرو نمی ریزد

موسم بادهای  پائیزان  

اینک ای عشق ای بهار پائیزی

اینک  ای شعله های جاویدان

منم و یک غروب  دلتنگی

منم و لحظه‌های بی سامان

برگ زردی میان پنجه‌ی باد

آه سردی میان کوچه دوان

خش خش آه و ناله‌های من است

زیر پای عبوس رهگذران

منم و کوچه‌های خلوت مهر

منم و یک نگاه بی پایان

هیچ کس ، هیچ کس نمی پرسد

کیست در این نگاه سرگردان


هوای دنا

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۳۰ ق.ظ


مسعود رضایی بیاره

کهسار دنا

جـــغد پیری جـــا گرفتــه روی بــام خـانه‌ام

هـوی و هو در شب نهاده بر سر ویرانـه‌ام


بــوم شوم انــگار می خـواند نمی بیند دگـر

رنگ و بـــوی شادمانی خــانه و کاشانـه‌ام


روی دوش بـاد پائیزی به هر سو می رود

تـار و پــود آشیان و شاخ و بـــرگ لانه‌ام


شانه‌هایم زخــم دارد ، انـــدکی آهسته نــه

کـــوه انــــدوه زمـانه سر به روی شانه‌ام


خشک سال مهربانی کشت جانم را بسوخت

بـرنمی‌خـیزد نــم بــاران از ایــن سامانه‌ام


جنــگلم افسرده و در لابـــه‌لای  سبزه‌هــا

در سحرگاهـــــان نمی رقصد پـر پروانه‌ام


جـان شیرینم به حسرت از کنارت می روم

روزگـــاری تا بـــــگوید بیستون افسانه‌ام


سهره می خــواند غمانه بر فراز شاخسار

میـــــل کهسار دنـــــا دارد دل دـــیوانه‌ام


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

دیوار تنهایی

يكشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۲۱ ق.ظ

مسعود رضایی بیاره

دیوار تنهایی

آه ، میدانم نمی خـــواهی  نمی خــــواهی مرا

یــــاد کن امــــا خـــدا را گــاه و بی گاهی مـرا 


هــر کجا دیــدی بساط سوگ و سور افکنده‌اند

یـــاد کــن با نـــم نـــم اشکی پس از آهــی مرا


می روم صحرا به صحرا با خیالت روز و شب

نی هــواخواهی نه دلــداری نه همراهـــی مرا


روزها رفتند هــر یک ، ای دریـــغ از دیــگری

یـــاد نـــاوردی نــــگارا هفته‌ای ماهــــی مـرا


رفتی امـــا خوب مـــی دانی نمـــی مانـــد بجا

در پس دیـــــوار تنهایــــی دگــر راهــــی مرا


 گــر هـزار اختر بتابــد در شب تهـنـائیم

همچــــان در آسمانم جلوه‌ی مـــاهی مرا


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

کهسار دنا

يكشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۱۰ ق.ظ


مسعود رضایی بیاره

کهسار دنا

نگاهـــم می کنی چشمت دمــار از دل بــر انگیزد

تـــــرک بردارد از سو بــه روی هـم فــرو ریــزد  


مهل کــــز بنــد گیسویت رهــا گــردد دلم یــک دم

بر آشوبــد به هــم شهری اگـر دیــــوانه بگریزد


نمی مانــــد به جا از من ، بجز خاکستر و  آهـی

نــــگاه تــو نــگاه مــن اگـــر بـا هــــم در آمیـزد


میــان خــرمــن مــویت ، نسیم صبــح مــی پیچد

نمی تــرسی سحرگاهــی ز آهــی شعلــه برخیزد


شبی در پیش چشمانت به آتش می کشم خود را

تو هــم پـــروانه‌ای داری کــه از آتش نپــرهیزد


رضایــی سهره می خواند به روی شاخه‌ی گلبن

ز کهسار دنــــا امشب شمیـــم عشق مــــی بیزد


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

باران

شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۲۶ ب.ظ


مسعود رضایی بیاره

 باران

بـــاران گـرفته و من سرشارم از خـــیالش

بوسیده گیسوانش باران ، خوشا به حالش


بـــــگذار تا بمالم بر لـــــوح دیــــده و دل

هر قطـــــره‌ای چکیــــده از گلبــن جمالش


بـــــادا نصیب جانم ، هر آفتـــــی کــه آید

بــــوی خـــــزان نگیرد گُل‌های بی مثالش


بـــرگی به تن نمانـــد ،‌ بر شاخسار جـانم

بـــــادی اگر بجنبد یک شاخـــه از نهـالش 


بــــــــگذار تــا بسوزد در آتـشم سراپــــا

گر قطره قطره نوشد خون دلم  حـــلالش


بر جــــان من نشیند بــــار غمی کـه دارد

هـــرگر نبینم امــــا رخسار پُـــر مـــلالش


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

الهه

دوشنبه, ۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹ ق.ظ


مسعود رضایی بیاره

الهه

خبری دگـــــر نگیری گـُـــل مـــن ز دوستانت

چه کسی بریـــده از من  دل پــاک و مهربانت


نـه تــــوان دل بریـــدن ز تــو و نفس کشیدن

نـــه امیــــد زنـــــدگانی بـــه نسیـم گیسوانت


بـــه ارادتــــی که دارم همه عمربــر نــــدارم

سر بنـــدگی نــــگارا ، بــه خـــــدا ز آستانت


همــــه از سفر رسیـــده بـــه نشان آشیــانــه

تو چــــرا سفر نـــــکردی بـــه نشـان آشیانت


بــــه لبم رسیده جـــان و نـرود مگر زمــانـی

 کــه بنوشم و بمیرم دو سه جــرعـه از لبانت


تــو الهـــــه‌ی زمانـــــی و نمــــاد زنـــدگانی

کـــه ستوده‌ است مانـــی به جهــان باستانت


سحری بیــا و بشنو به زبـــان کهنــه  و نــو

به چمن که سهره خواند سر شاخـه داستانت


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

پرستو

يكشنبه, ۵ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۱۰ ب.ظ


مسعود رضایی بیاره

پرستو

از لالــــه‌ زاران  دنـــا ، سرو روانـــم مــی رود

همـــــراه آن آرام دل ، آرام جــــانم مـــــی رود


پیش من ای شمع سحر از زنــــدگی نــامی نبر

وقتی که می بینم دگـــر روح و روانـم می رود


پیچد میان تاب و تب اشک از نــگاهم بـی سبب

گاهــــی اگـــر نامـی به لب از دلستانم می رود


صبح است و هنگام سفر آری پرستو بال و پر

وا کـــرده و بــــار دگــــر از آشیانــم مــی رود


پـــائیز مهر آمیز من ، شعر خیـــال‌انگیــز من

مهتاب شورانــــگیز مــن از آسمانــم مـی رود


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

ناله‌ی نی

شنبه, ۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷ ق.ظ


مسعود رضایی بیاره

ناله‌ی نی

این نــاله‌ی نـی شعله در روح و روانــم می زند

با دل در آمیزد ولــــی  آتش به جــانم مــی زنـد


می چون برانگیزد شرر ، تا من بگیرم بال و پَِر

نی چـــون نسیمی شعلــه‌ور در آشیانـم می زند


هــر دم نسیم بـــوی او ، مـــرا کشانـد سوی او

سر می کشد از سینه و در استخوانم مــی زنـد


نــاگه بیایـد بـــی خبر ، ابر خیــالش سربــه سر

بـــاران نــم نــم تـا سحر در آسمانـــم می زنــد


نامش چو آرم بر زبان ، هر واکه از دل ناگهان

آتش بـگیرد در دهـــان و بـــر زبــانم می زنــد


مــن سهره‌ی بـاغ دلــم ، شیدای آن بـــرگ گُلم

آرام جــانم حــاصلم ، آتش به جـــانم مــی زنـد


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

ارگ بم

پنجشنبه, ۲ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۲۴ ق.ظ


مسعود رضایی بیاره

ارگ بم

پیش چشمش مُردم و سر خم نکرد

صید خون آلــوده را مــرهم  نکرد


بعــد عمـری انتــظار آمـــد ، ولـی

بی وفــا بر من نــگاهی هم نــکرد


آنچـــه کــرد او با من و شهر دـلم   

زلزلــــه بــا ارگ شهر بــَـم نــکرد


بر گلــــویم تیــــغ بنهـــاد و کشید

زخـــــم تیـغ دست او دردم نــکرد


مـا وفــــا کــردیم و آن نامهربــان

از جفــا و بی وفـــــایی کـم نــکرد


بی وفایـی ، رنج ، حرمـان و جفا

ایـــن دل دـــــیوانه را آدم نــکرد


پـــرچـم تسلیم بــــالا بـــرُد عشق

التفاتی هم به ایـــن پـــرچم نـکرد


آنچه او با من در اخر کرد و رفت

شعلــــه‌ی خورشید با شبنم نکرد


آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

یادگار دنا

چهارشنبه, ۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹ ق.ظ


مسعود رضایی بیاره

یادگار دنا

چنگل جــــان من ای دوست بهـــار آئین است

یعنی از لالــه‌ی حسرت همه جا رنگین است


آه از آن لحظه که بـــرگردی و بینی همه جــا

پُـــر ز تصویر من و حــادثــه‌ای غــمگین است


تــا سحرگــــاه ابــــد ، مست بخوابد فــــرهاد

کــه سر و سینه پُــر از یـاد لب شیرین است


بـــــگذر ای دوست به دامــان  دنا ، یـادم کن

هر بهـــاری که پُـــر از لالـه‌ی فروردین است


یــــاد کن از مـن و دلتنگی و انـــــدوه دلــــم

هر شبی دیـــدی اگر مــاه غبــار آگین است


سهره چون در گذرم این غزل و سوز سخن

یـــــادگاری ز دنـــا و جـــگری خـــونین است